De accu is het belangrijkste en duurste onderdeel van een elektrische auto. Het is de batterij die de auto van stroom voorziet en die de actieradius bepaalt. De levensduur van een accu elektrische auto is ongeveer 8 tot 10 jaar, maar dit kan variëren afhankelijk van het gebruik en de omstandigheden.

Daarom is natuurlijk logisch dat je als eigenaar van een EV wilt weten: hoe lang gaat de batterij mee? Moet de accu van een EV periodiek worden vervangen? Welke garanties geeft de fabrikant? En kunnen batterijen worden gerepareerd? Op deze pagina tips en informatie.

Hoe lang gaat een accu van een elektrische auto mee?

Over het algemeen kan je uitgaan van een lange levensduur. Vertrouwen in de dure accu’s en de betrouwbaarheid van de fabrikant is noodzakelijk voor de acceptatie en verkoop van elektrische auto’s. Klanten weten immers van elektronische apparaten zoals mobiele telefoons of laptops dat batterijen na verloop van tijd en de gebruiksintensiteit (degradatie) aan prestaties inboeten en vervangen moeten worden.

Het goede nieuws is dat elektrische auto’s, in tegenstelling tot de lithium-ion batterijen, intelligent batterijbeheer hebben. Deze meet de temperatuur en spanning van elke individuele cel in de batterij. Dit zorgt ervoor dat ze niet oververhitten of te koud worden en zo hun prestaties verliezen. Het doel is altijd om de cel chemie in de accu te beschermen.

De systemen lijken zichzelf te bewijzen: in verschillende duurtesten blijkt dat de eerste elektrische auto’s op de markt daadwerkelijk een acceptabele batterijduur kunnen halen. Voorbeeld BMW i3, bouwjaar 2014: Na vijf jaar en 100.000 kilometer was de energiecapaciteit van de batterij nog steeds 86 procent. Diverse specialisten en testorganisaties gaan er voorzichtig van uit dat de capaciteitsvermindering tot 70 procent pas na zo’n 200.000 kilometer zal plaatsvinden.

Als gevolg van de doorontwikkeling tot nu toe zijn de fabrikanten – op enkele uitzonderingen na – een accugarantie van acht jaar en 160.000 kilometer overeengekomen. Lexus geeft de nieuwe UX300e zelfs 10 jaar en 1 miljoen kilometer – een belofte die nieuwe normen stelt.

Garantie op de accu elektrische auto

In tegenstelling tot de wettelijke aansprakelijkheid voor materiële gebreken gedurende de eerste twee jaar, is de garantie een contractuele overeenkomst tussen de fabrikant en de koper. Maar kan je ook vertrouwen op de garantiebeloften van de fabrikant? Wat staat er in de kleine lettertjes?

Belangrijk om te weten: De fabrikanten geven altijd alleen garantie voor een minimaal percentage bruikbare batterijcapaciteit binnen een bepaalde gebruiksperiode. Deze ondergrens stellen de fabrikanten voor bijna alle elektrische modellen op 70 procent na acht jaar gebruik of 160.000 kilometer. Als een batterij bijvoorbeeld na zes jaar gebruik na een volledige lading deze capaciteit van 70 procent niet meer bereikt, kan een garantiegeval worden ingediend. Als de fabrikant de garantieclaim accepteert, vervangt hij individuele batterijmodules of vervangt hij de volledige batterij op eigen kosten.

De gebruiksregels moeten worden nageleefd

De meeste autobezitters zijn zich er minder van bewust dat ze de gebruiksregels in de gebruikershandleiding en de garantievoorwaarden van hun elektrische auto moeten kennen en opvolgen. Anders bestaat het risico dat je eventuele claims verliest. De voorwaarden en regels houden in essentie in dat de elektrische auto tijdig en volgens de instructies van de fabrikant een onderhoudsbeurt moet krijgen.

actieradius-EV autosDaarnaast zijn er aanvullende gronden voor uitsluiting met betrekking tot een garantie: Bijvoorbeeld ondeugdelijk werk, ondeskundig repareren of achteraf inbouwen in de auto. Hieronder vallen ook trekhaken als er op het kentekenbewijs geen aanhangwagenlading af fabriek is ingevuld.

Aanwijzingen van de fabrikant om de accu zo weinig mogelijk met een hoog laadvermogen op te laden of de accu niet altijd volledig op te laden, moeten meer worden opgevat als een aanbeveling voor een langere levensduur van de accu. Het niet opvolgen van deze aanbevelingen leidt volgens de fabrikant niet automatisch tot uitsluiting van de garantie. Lees dus goed de handleiding en voorwaarden door.

Diepe ontlading kan de garantie in gevaar brengen

Problematischer is de diepe ontlading van de batterij als gevolg van een langere levensduur, ook al pakken de fabrikanten dit probleem niet uniform aan. Voor sommige fabrikanten zoals Nissan en BMW is diepontlading een duidelijke reden voor uitsluiting van de garantie. Andere fabrikanten bekijken deze situaties van geval tot geval, en weer andere fabrikanten – vooral de VW-groep – zeggen dat diepontlading uitgesloten is van het ontwerp van hun voertuigen.

In het normale dagelijkse leven zou diepe ontlading eigenlijk nauwelijks een rol moeten spelen. Dit kan echter relevant worden als je meerdere weken op vakantie gaat of als een EV lange tijd stil staat. Voor kopers van gebruikte auto’s is het daarom verstandig om te vragen hoe lang het voertuig heeft stilgestaan ​​en je kan vragen aan de verkoper om een contractuele garantie dat het voertuig niet diep ontladen is en regelmatig werd opgeladen.

Software updates zijn meestal verplicht

Er kunnen ook problemen ontstaan ​​als een software update van de fabrikant is gemist. Als een software-update wordt aangekondigd als gevolg van een terugroepactie of als servicemaatregel, moet deze als verplicht worden beschouwd. Niet-nakoming kan een negatieve invloed hebben op een latere garantieclaim. Bij Tesla is de implementatie van een SW-update een voorwaarde voor het toekennen van garantieclaims. En Škoda voert ook onvermijdelijk software-updates uit als onderdeel van het onderhoud.

Duidelijk te achterhalen: onjuiste behandeling van de accu

Maar hoe weet de fabrikant van onjuist gebruik? Kan hij het bij twijfel bewijzen? Het antwoord is duidelijk: fabrikanten weten heel goed wat de geschiedenis van de batterij is. Kritieke toestanden van de accu van de elektrische auto worden samen met omgevingsgegevens in het accumanagementsysteem opgeslagen of direct online aan de fabrikant doorgegeven. Dit is dus vaak inzichtelijk voor de fabrikant door het uitlezen van de gegevens.

Garanties blijven juridisch onduidelijk

Ook al klinkt de fabrieksgarantie genereus: vanuit juridisch oogpunt blijft het helaas onduidelijk in hoeverre de informatie in de gebruiksaanwijzing alleen moet worden opgevat als aanbevelingen of als bepalingen die relevant zijn voor de garantie. Daarom moeten kopers voorzichtig zijn en zich houden aan de gebruikersregels. Anders zouden ze in geval van twijfel afhankelijk kunnen zijn van de goodwill van de fabrikant of zelfs niets krijgen.

Kosten vervangen accu elektrische auto

Moet van een bestaande auto het accupakket worden vervangen, dan kan dat een kostbare zaak worden. Zo kost een accu van een Nissan Leaf al snel €5.000 en die van een Renault Zoe een kleine €8.000. En voor een Tesla ben je gauw meer dan €15.000 kwijt. ‘Even’ een accu van een elektrische auto vervangen kan dus aardig in de papieren lopen. Gelukkig blijven de meeste accupakketten bij normaal gebruik lang in goede staat. Daarop wijzen de ervaringen van onder andere de Tesla’s Model S die als taxi in Amsterdam vele honderdduizenden kilometers hebben gereden en die van de eerste Nissan Leafs. Ook zij hebben inmiddels de nodige kilometers afgelegd.

Accu testrapport

De accu is het duurste onderdeel van een EV en verslijt in principe na verloop van tijd en gebruik. Hoe meer laadcycli, hoe sterker de veroudering. Het is daarom belangrijk dat de eigenaar, ook in het geval van een voorgenomen verkoop, de gezondheidstoestand van de batterij zo nauwkeurig mogelijk kent en objectief kan aantonen. Tijdens regulier onderhoud en controles in de werkplaats van de fabrikant worden de aandrijfaccu’s op hun toestand gecontroleerd. Het is daarom raadzaam om het accutestrapport te vragen bij een onderhoudsbeurt. In de praktijk blijkt dat veel werkplaatsen dit niet standaard doen (of willen) maar het is zeker te adviseren om dit na te vragen bij een toekomstige beurt.

Wat kopers van elektrische auto’s kunnen doen:

  • Lees de informatie over de garantievoorwaarden goed door.
  • Laat de bruikbare batterijcapaciteit certificeren wanneer deze nieuw is.
  • Neem de gebruiksaanwijzing in acht voor een langere levensduur van de batterij.
  • Houd je aan de instructies voor langere stilstandtijden (opladen en risico op volledige ontlading).
  • Houd je strikt aan alle onderhoudsintervallen.
  • Garantieclaims onmiddellijk indienen.
  • Maak vooraf duidelijk wat de kosten zijn voor het controleren van een garantieclaim.
  • Laat bij terugroepacties of serviceacties altijd software-updates uitvoeren.
  • Let bij het kopen van een gebruikte auto op de garantievoorwaarden op het moment van aankoop.

Vervanging/ refurbish van de accu

De meeste fabrikanten die EV’s op de markt brengen zijn bezig om reparatieservices op te bouwen. Dit zal betekenen dat ze werkplaatspersoneel moeten opleiden in het gebruik van hoogspanningstechnologie. Het onderwerp stond lange tijd in de kinderschoenen maar met het snel toenemend aantal elektrische voertuigen moeten de fabrikanten hierin wel mee met de tijd. Zo heeft Open een “Battery Refurbishment Center” opgezet op hun hoofdkantoor. Speciaal opgeleide technici zorgen voor die gevallen waar de dealers niet kunnen helpen. Denk hierbij een besturingseenheid die niet meer goed werkte of een accucel die defect is. In zo’n geval kan de batterij simpel gerepareerd worden en opnieuw ingezet worden.

De monteur begint de procedure met een uitgebreide diagnose, waarbij de bestaande gegevens worden uitgelezen en metingen worden uitgevoerd. Indien nodig wordt dan het accupakket uit de auto gehaald en wordt de goed geschroefde en zorgvuldig afgesloten accubehuizing voorzichtig geopend. Voordat je aan de modules kunt werken, moet het circuit binnen de aangesloten batterijmodules worden onderbroken en moet de condensator spanningsvrij worden gemaakt. Alleen dan kan men beginnen met het verwijderen van een enkele module.

In bijvoorbeeld de Volkswagen ID.4 bestaat de grootste batterij uit twaalf modules, de kleine uit negen. Elke batterijmodule bestaat op zijn beurt weer uit meerdere eenheden, de cellen. Individuele cellen worden niet gerepareerd, maar er wordt altijd een hele module vervangen als deze defect is of als de energiecapaciteit ernstig beperkt is.

Natuurlijk is het repareren van een module veel goedkoper dan het volledig vervangen van de batterij. Een modulereparatie, inclusief het uit- en inbouwen van de gehele batterijbehuizing en controles, duurt ongeveer een dag. Een modulereparatie is qua inspanning en kosten ongeveer vergelijkbaar met het repareren van motorschade. Hoe dan ook vergt dit een opleiding van vakmannen/ vrouwen die alles weten op het gebied van accu’s, hier ligt dus een grote uitdaging voor de autoindustrie. Ook met de sterke toename van veel Aziatische merken op de Europese markt is het de vraag in hoeverre (en hoe snel) reperaties uitgevoerd kunnen worden.

Helaas vinden fabrikanten het nog steeds moeilijk om specifieke prijzen te geven voor batterijreparaties nadat de garantie is verlopen, ook al zouden ze het materiaal en de benodigde tijd heel goed moeten kunnen inschatten. Het is te hopen dat de fabrikanten de zorgen van klanten in de toekomst zullen wegnemen met transparante informatie over reparatiekosten.

nl_NLNL