In de eerste fase, die werd gekenmerkt door een betrekkelijk laag percentage elektrische auto’s, vond het opladen voornamelijk thuis of in andere particuliere ruimten, zoals kantoorgebouwen plaats. Oplaad diensten werden hoofdzakelijk per minuut of per uur betaald en een groot aantal oplaadpunten kon gratis worden gebruikt, aangezien lage laadvolumes betrekkelijk lage kosten voor de exploitant van de oplaadpunten betekende. Doorgaans was de infrastructuur van het laadstation “simpel”, d.w.z. niet verbonden met een cloud gebaseerde dienst.

laadstations-de-ontwikkelingen

In de tweede fase werd het aanbod vergroot (sedert)

Tijdens de tweede fase begon de verkoop van elektrische auto’s snel toe te nemen. Mode 3 maakte het mogelijk gebruik te maken van slimme oplaadinfrastructuur en de nadruk kwam te liggen op openbare laadstations. Momenteel bevinden de meeste regio’s in Europa en de VS zich in deze fase. Dankzij slimme tarifering kunnen digitale diensten worden uitgerust met complexere betalingsopties en functies voor het in evenwicht brengen van laadvolumes en flexibel toegangsbeheer. Exploitanten van laadstations zijn naar voren gekomen om deze functies aan te bieden en hebben grote controle over het ecosysteem. Denk hierbij aan Shell.

De 3e ontwikkelingsfase van de markt voor laadstations

In de derde fase, op lange termijn, spelen elektrische voertuigen een sleutelrol in het energiesysteem. Om het elektriciteitssysteem te beschermen tegen de nieuwe vraag naar elektriciteit ten gevolge van de hoge penetratiegraad van elektrische auto’s, moeten de exploitanten inspelen op de behoeften van de transmissiesysteembeheerders en de distributiesysteembeheerders. En dus ondersteunende en balancering diensten verlenen. Deze nieuwe vraag zou grote kansen creëren voor exploitanten die nu kunnen beginnen met de aankoop van de nodige elektrische voertuigen en laadstations om deze waardevolle V2G-diensten aan te bieden.

Met inachtneming van de bovenstaande fases worden Laadpassen steeds relevanter

Zoals hierboven beschreven staat is het waarschijnlijk een kwestie van tijd voordat gros van de auto’s elektrische is. En als jouw bedrijfswagenpark nu al een behoorlijk aantal elektrische auto’s heeft, dan is het natuurlijk belangrijk om de kosten en declaraties goed bij te kunnen houden. Het bedrijf Travelcard maakt dit mogelijk. Met de Travelcard laadpas kun je laden bij een netwerk met meer dan 250.000 laadpunten. Een laadpas maakt het rijden met een elektrische auto gemakkelijk en voordelig. Je kunt bijvoorbeeld kiezen om het afrekenen van tolwegen en vignetten mogelijk te maken met de laadpas.

nl_NLNL