Een EGR-Klep komt nagenoeg alleen voor bij dieselmotoren. Dit systeem werd voor het eerst getest door General Motors. Dit gebeurde al in 1970 en is sinds die tijd is het een veel toegepaste techniek. De klep helpt de uitstoot van giftige stoffen uit de atmosfeer te verminderen. Helaas kan een vervuilde EGR-klep voor storingen zorgen. In dit geval kan deze worden schoongemaakt of volledig worden verwijderd. Na het lezen van dit artikel weet je hoe een EGR-klep werkt, hoe deze te onderhouden en of het verwijderen/afdoppen verstandig is. 

Werking 

De term EGR-klep staat voor uitlaatgasrecirculatie. General Motors teste dit systeem voor het eerst in 1970. Het recirculeert verbruikte uitlaatgassen terug naar de luchtinlaat van een motor. Dit is ook direct één van de redenen dat de EGR-klep vervuild kan raken. 

Het systeem wordt aangestuurd door de centrale computer van de auto. Afhankelijk van de fabrikant wordt de klep geopend bij een bepaald toerental, dit kan bijvoorbeeld 2000 rpm zijn. 

De motorcomputer bestuurt de EGR-klep via een magneetklep of een elektrische klep, afhankelijk van verschillende parameters (watertemperatuur, luchttemperatuur, gegevens motorbelasting, etc.).

Doordat de uitlaatgassen worden hergebruikt vermindert de uitstoot (NOx) met 10 tot 40%. Dit is afhankelijk van de motor en het motormanagement. Elke fabrikant heeft zich te houden aan de uitstootregels van een desbetreffend land, hierop wordt het motormanagement ook afgestemd.  

Nadeel van een EGR-klep

De motor stoot een overmaat stikstofoxide en kleine deeltjes in de atmosfeer uit, wat de Europese emissienormen overtreedt. In een poging om dergelijke emissies te verminderen, installeren fabrikanten de EGR-klep die uitlaatgas teruggeleid naar de injectie zodat het een tweede keer verbrandt. Helaas creëert dit proces overtollige koolwaterstoffen in de vorm van roet, dat zich ophoopt in het EGR-systeem en soms zelfs volledig verstopt; dit kan de rest van de motor beïnvloeden. De motor functioneert niet meer zoals zou moeten door de onverbrande gassen die erin worden geïnjecteerd. De EGR-klep begint defect te raken wanneer deze verstopt is; koolstofemissies (roet) hopen zich op in de klep en beperken de mobiliteit van de magneetklep of die van de klep, waardoor volledige blokkering kan ontstaat. Het systeem loopt mis en de motorcomputer schakelt over naar een lagere bedrijfsmodus waardoor een aanzienlijk vermogensverlies optreedt.

Een permanent openstaande klep kan jouw inlaatsysteem beschadigen. Het is dus belangrijk om geregeld onderhoud te plegen aan de EGR-klep van jouw diesel. Anders kan het een terugkerende problemen worden. 

Symptomen van een defecte EGR-Klep:

  • Vermogens verlies
  • Motormanagement lampje brand (emissie storing)
  • Zwarte rookwolken bij hard optrekken
  • Een haperende auto 

Verwijdering EGR-Klep

Hoewel het niet is toegestaan de EGR-Klep te verwijderen of af te doppen, is het in sommige gevallen de enige mogelijkheid om de auto weer normaal te laten functioneren. In het uiterste geval kun je ook een nieuwe klep installeren, maar dit kan een kostbare aangelegenheid zijn. 

Er kunnen omdat het niet is toegestaan wel problemen optreden bij de APK, de zogenaamde roetmeting zal te hoge waardes weergeven, waardoor een auto wordt afgekeurd. Naast een volledige vervangen, kan schoonmaken ook werken, hoewel de kans bestaat dat het probleem op den duur zal terugkeren. 
Tot slot kunnen het rijden van veel korte afstanden ook een nadelig effect hebben op de EGR-klep, daarom is het net als bij het roetfilter verstandig om op lange afstanden soms flink door te rijden.

nl_NLNL