In Nederland zijn we er niet aan gewend, maar in sommige andere landen in Europa zijn winterbanden verplicht. Winterbanden hebben een ander en dieper profiel dan zomerbanden en zijn dan ook geschikt voor een autorit door de sneeuw en andere winterse omstandigheden. Daar bovenop kun je natuurlijk nog sneeuwkettingen aanbrengen. Die zijn overigens in Nederland verboden omdat ze schade toebrengen aan het wegdek. In Nederland zal de noodzaak van het gebruik van sneeuwkettingen zich ook zelden tot nooit voordoen.
Regels omtrent winterbanden

Verschillende regels per land

Niet in alle landen gelden dezelfde regels. Het is handig om je vooraf te informeren over de regels die gelden in het land of de landen waar je met de auto gaat rijden. Hieronder volgt een overzicht van de regels die gelden op het gebied van winterbanden In de landen van Europa. We gaan het meest uitvoerig in op ons grootste buurland, Duitsland. Raadpleeg voor alle zekerheid altijd de meest actuele gegevens over het land waar je vragen over hebt. Na Duitsland besteden we aandacht aan:
winterbanden Frankrijk, winterbanden Oostenrijk, winterbanden Zwitserland, winterbanden Zweden, winterbanden Italië, winterbanden Spanje, winterbanden Finland, winterbanden Slovenie, winterbanden Kroatië, winterbanden Noorwegen, winterbanden UK, winterbanden Tsjechië, winterbanden België en winterbanden Polen.

Winterbanden Duitsland

Zijn winterbanden verplicht in Duitsland? Dat in Duitsland winterbanden verplicht zijn weten de meeste mensen wel. Grote gebieden in Duitsland hebben meer last van sneeuw en ijs dan Nederland. Maar wanneer moet je je winterbanden onder de auto zetten? En wat is de consequentie Als je dat niet doet? Staat er een boete op en, zo ja, hoe hoog is die? En hoe zit het met all-season banden? Dit zijn allemaal vragen over de verplichting tot gebruik van winterbanden In Duitsland.
Ten eerste de vraag wanneer winterbanden verplicht zijn. Sommige mensen denken dat er een bepaalde datum is waarop de verplichting ingaat, een seizoensverplichting dus. Dit is echter niet het geval. In Duitsland zijn winterbanden verplicht als de weersomstandigheden hierom vragen. Dit betekent dat bij winterse wegomstandigheden, zoals gladde sneeuw, ijs, ijzel, enzovoorts, de winterbanden verplicht zijn. Duitsers hanteren als vuistregel oktober tot pasen, maar dit heeft geen enkele juridische waarde. Het gaat dus echt om de situatie zoals die zich op dat moment voordoet.

Welke winterbanden zijn geschikt?

De afkorting M+S staat voor modder en sneeuw. Met deze markering zit je goed. Er zijn ook winterbanden te herkennen aan het Alpine symbool. Dat is een plaatje van een berg met een sneeuwvlok. Banden met een M+S markering worden geacht geschikt te zijn voor de winters tot september 2024.

Welke boete krijg je als je rijdt zonder winterbanden?

De bestuurder wordt bestraft met een boete van 60 euro per overtreding. Maar belangrijker is het natuurlijk dat je ongelukken kunt veroorzaken als je met de verkeerde banden rijdt.

Zijn er uitzonderingen op de verplichte winterbanden?

De verplichting tot het gebruik van winterbanden geldt onder meer niet voor de volgende voertuigen:

  • Motorfietsen
  • Landbouwvoertuigen
  • Bepaalde invalidenvoertuigen

Wat is het minimaal vereiste profiel voor winterbanden ?

De wettelijk voorgeschreven minimale profieldiepte is zelfs voor winterbanden 1,6 millimeter. Om veiligheidsredenen adviseert de Duitse ANWB, de ADAC, echter minimaal vier millimeter aan te houden. Vervanging is nodig na uiterlijk zes jaar, omdat het rubber dan zo hard is geworden dat de grip bij koud weer te gering is geworden, zelfs als de banden weinig gebruikt zijn.

Wat als je in Duitsland in de winter een ongeluk krijgt met zomerbanden?

Je loopt het risico dat de verzekering minder uitkeert. Men zal het niet gebruiken van winterbanden beschouwen als grove nalatigheid. Ook bij een ongeval buiten je eigen schuld kan het een groot probleem opleveren in verband met de aansprakelijkheid. Maar het belangrijkste is natuurlijk de veiligheid. Gebruik ze dus, die winterbanden, als de weersomstandigheden hierom vragen.

Zijn all-season banden ook toegestaan in Duitsland?

All-season banden tellen in Duitsland als winterbanden in juridische zin als ze voorzien zijn van het Alpine symbool of het M+S teken. Als geen van beide symbolen aanwezig is, is de band geen winterband maar een zomerband. Goede all-season banden kun je dus gerust het hele jaar onder je auto laten zitten.

Winterbanden in andere Europese landen

Hieronder volgen in het kort de regels in de belangrijkste auto-landen van Europa:

Winterbanden Finland

Als het weer of het wegdek dit vereisen, moeten winterbanden worden gebruikt tussen 1 november en 31 maart. De profieldiepte moet minimaal 3 mm zijn voor voertuigen van minder dan 3,5 ton. Spike banden kunnen worden gebruikt van 1 november tot 31 maart en ook in andere periodes als het weer of het wegdek dit vereisen.
Winterbanden kunnen eventueel spikes hebben.
In modderige of besneeuwde omstandigheden of in situaties die om andere redenen moeilijk zijn, moet het profiel van winterbanden minimaal 5 mm zijn.
Deze regeling geldt ook voor auto’s die in het buitenland zijn geregistreerd.

Winterbanden Frankrijk

In gebieden die worden aangegeven met twee nieuwe verkeersborden, zijn winterbanden of gelijkwaardige uitrusting verplicht van 1 november tot 31 maart.
Goed om te weten: Deze regel is van toepassing in bepaalde steden. Het is goed vooraf te informeren bij de betreffende stad. Twee soorten uitrusting zijn toegestaan:
Vier winterbanden, gecertificeerd M+S, of vier all-season banden met certificering.

Winterbanden Oostenrijk

van 1 november tot 15 april winterbanden gebruiken komen Als de weersomstandigheden dit nodig maken. de winterbanden moeten om alle 4 de wielen worden gemonteerd n de minimale profieldiepte is 4 mm. Als je met je zomerbanden rijdt, omdat het weer goed is, moet je wel kettingen in bezit hebben. Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de bestuurder om de vereiste winteruitrusting mee te voeren. Controleer dus ook in geval van een huurauto of de kettingen aanwezig zijn. Deze regeling geldt voor alle voertuigen die in Oostenrijk zijn geregistreerd maar ook voor andere voertuigen com maar dus die In het buitenland zijn geregistreerd.

Winterbanden Zwitserland

In Zwitserland is het gebruik van winterbanden, vreemd genoeg, niet wettelijk verplicht. Het is echter aan te raden om ze wel te gebruiken, als de weersomstandigheden daarom vragen. Er staat namelijk wel een boete op het veroorzaken van hinder tegenover andere weggebruikers. Daarvan kan zeker sprake zijn als jouw banden onvoldoende grip hebben en je daardoor oponthoud veroorzaakt.

Winterbanden Zweden

In Zweden bestaan uitgebreide regels op het gebied van het gebruik van winterbanden, sneeuwkettingen, enzovoort. In de winterperiode kom maar van eenzijn van 1 december tot 31 maart zijn winterbanden verplicht Als de weersomstandigheden dit nodig maken. De winterbanden moeten gecertificeerd zijn. Als de weersomstandigheden niet slecht zijn kom Maar dat wil zeggen geen gladheid n of een temperatuur van rond het vriespunt of lager, ook is het rijden op zomerbanden ook toegestaan. Het is aan De politie om te bepalen of de weersomstandigheden het gebruik van winterbanden noodzakelijk maken of niet. Als de weg is bedekt met sneeuw of ijs het gebruik van sneeuwkettingen toegestaan.

Winterbanden Italië

In Italië gelden geen algemene regels voor het gebruik van winterbanden. Soms zijn winterbanden wel verplicht, Maar dat wordt dan aangegeven door middel van borden langs de weg. In de periode van 15 mei tot en met 14 oktober mag niet worden gereden met winterbanden. Dit verbod geldt ook voor buitenlandse voertuigen. Er staan hoge boetes op overtreding van deze regel. Dit heeft te maken met de lagere maximumsnelheid voor voertuigen met winterbanden.

Winterbanden Spanje

In Spanje zijn winterbanden niet algemeen verplicht, tenzij dit in bepaalde gebieden staat aangegeven op borden. Het is dus regionaal bepaald.

Winterbanden Slovenië

Hier zijn winterbanden verplicht in de winterperiode. Dit is van 15 november t/m 15 maart. Maar ook buiten die periode kan het zijn dat bij winterse omstandigheden winterbanden verplicht zijn.

Winterbanden Kroatië

In dit land zijn op bepaalde wegen (of delen daarvan) van 15 november t/m 15 april winterbanden verplicht, ongeacht de weersomstandigheden, tenzij er sneeuwkettingen in de auto aanwezig zijn.

Winterbanden Noorwegen

Het gebruik van winterbanden is voor personenvoertuigen in Noorwegen niet verplicht, maar je bent wel verplicht ervoor te zorgen dat je auto bij winterse omstandigheden voldoende grip heeft op het wegdek. Dat komt dus eigenlijk op hetzelfde neer. Het is dus sterk aan te raden. De minimale profieldiepte voor winterbanden is 3 mm en ze moeten onder alle wielen gemonteerd zijn.

Winterbanden UK

In het Verenigd Koninkrijk zijn winterbanden niet verplicht. Het gebruik wordt echter wel aangeraden als er winterse weersomstandigheden zijn.

Winterbanden Tsjechië

Winterbanden zijn verplicht in winterperiode bij winterse omstandigheden. Dat wil zeggen van 1 november t/m 31 maart als de weg is bedekt met sneeuw of ijs of als de temperatuur lager is dan 4°C. Er moet dan wel ook kans zijn sneeuwval of ijzel.

Winterbanden België

In België zijn winterbanden niet verplicht maar wel aangeraden als de omstandigheden daarom vragen, zeker in bergachtige streken, zoals de Ardennen.

Winterbanden Polen

Ook in Polen zijn winterbanden niet verplicht maar het gebruik wordt wel aangeraden in winterse weersomstandigheden.
nl_NLNL